Haber Detayı
21 Kasım 2013 - Perşembe 16:35 Bu haber 1836 kez okundu
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bölgesel Haberi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SİVASLI DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 6 M2 VE BANAZ DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 5 M2 KANTİN-ÇAY OCAĞI ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR.   SİVASLI DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 6 M2 VE BANAZ DEVLET HASTANESİNDE BULUNAN 5 M2 KANTİN-ÇAY OCAĞI ALANI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 -İhale konusu Taşınmazın a) Niteliği, yeri ve miktarı   Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:   Taşınmaz No Cinsi Hastane   Fiili Durumu : Hastanenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü (m2) : 10.855,25m2   İli : Uşak           Hazine Hissesi : Tam   İlçesi : Sivaslı           Tapu Tarihi :   Mahallesi / Köyü : Akıncılar Mahallesi Pafta / Cilt No   : 3OL1C2   Caddesi / Sokağı : Uğur Mumcu Caddesi Ada / Sahife No:             :   Yöresi : Hastane Civarı           Parsel / Sıra No   : 17 b) Niteliği, yeri ve miktarı :   Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:   Taşınmaz No Cinsi Hastane   Fiili Durumu : Hastanenin Özel Mülkiyetinde Yüzölçümü (m2) :  5180 m2   İli : Uşak           Hazine Hissesi           : Tam   İlçesi : Banaz           Tapu Tarihi           :   Mahallesi / Köyü : Şehitler Mahallesi Pafta / Cilt No  : 49VA   Caddesi / Sokağı : Bahar Caddesi Ada / Sahife No:  : 85ADA   Yöresi : Hastane Civarı           Parsel / Sıra No : 2 Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen ; a- Sivaslı Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 6 m2 taşınmazın Kantin-Çay ocağı olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi. b- Banaz Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 5 m2 taşınmazın Kantin-Çay ocağı olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi. 2- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Sivaslı Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 6 m2 taşınmazın ihalesi için 20 TL (YirmiTL) karşılığı, Banaz Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 5m2 taşınmazın ihalesi için 30TL (OtuzTL) karşılığı Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. Doküman bedelini T.C. HALK BANKASI UŞAK ŞUBESİ TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. 3- İhalenin: a) Yapılacağı yer: Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi İhale Odası b) Tarihi ve saati : a- Sivaslı Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 6 m2 taşınmazın ihalesi: İhale Tarihi: 02.12.2013 - Saat 10:00 b- Banaz Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 5 m2 taşınmazın ihalesi İhale Tarihi :02.12.2013 - Saat 11:00 c) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. 4- Taşınmazın tahmin edilen bedeli (kira bedeli): a- Sivaslı Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 6 m2 taşınmazın 1 yıllık tahmin edilen bedeli (kira bedeli): 908,85-TL (DokuzYüzSekizTL Seksenbeş KRŞ) ve geçici teminat miktarı (90,89 TL) (DoksanTL SeksenDokuz KRŞ)'dir. b-Banaz Devlet Hastanesinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki 5 m2 taşınmazın 1 yıllık tahmin edilen bedeli (kira bedeli): 4.866,24-TL (DörtBinSekizYüzAtmışAltıTLYirmiDörtKRŞ) ve geçici teminat miktarı. (486.62 TL) ( DörtYüzSeksenAltıTLAtmışİkiKRŞ)’dir. 5- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, b) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, c) Geçici teminatı yatırmış olmaları, ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri. (B.İ. 2013/1634-31)  
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı