Haber Detayı
19 Kasım 2013 - Salı 00:19 Bu haber 1866 kez okundu
 
BANAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
Bölgesel Haberi
BANAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

BANAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN   1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesindeki Atatürk Kültürparkı Alanında bulunan 50 K II d paftasında 422 ada 2 ve 3 numaralı parseller üzerindeki 5 (Beş) adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık arttırma suretiyle, satışı yapılacaktır. 2- Satışa çıkartılan işyerlerinin cadde, sokak, ada, parsel, bağımsız bölüm numaraları ile miktarı ve tahmin edilen bedelleri geçici teminat bedeli aşağıda gösterilmiştir.   Cad./Sokak Ada Parsel Miktarı B.Böl.No.     Tahmini Bedel Geçici Teminat A-BLOK 1- Kılıçarslan Sk. 422    2  50 m2        1 110.000. TL   3.300. TL 2- Kılıçarslan Sk. 422    2  42 m2        2 90.000. TL    2.700. TL 
 A-BLOK 1- Fevzi Çakmak Cad. 422    3  178 m2        6 468.000. TL   14.040. TL 2- Fevzi Çakmak Cad. 422    3  57 m2          7 150.000. TL     4.500. TL 3- Ötügen Sokak 422    3  50 m2         11 110.000. TL    3.300. TL   - Geçici Teminatı tahmin edilen bedelin %3'ü üzerinden alınacaktır. 3- Satış İhalesi; 26.11.2013 Salı günü saat 14.00'da Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 4- İhaleye katılabilmek için her yeri işyeri için ayrı ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte en geç ihale saatine kadar Belediye Başkanlığına müracaat edilecektir. a) İkametgah Belgesi, (tebliğ adresi olarak geçerlidir.) b) Gerçek kişilerde nüfus sureti, Tüzel Kişilerde ise Oda Sicil Kaydı ile imza sirküleri, c) Banaz Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge, d) Geçici Teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, e) İhaleye şahsen katılmayacakların yerine, katılacak kişiler adına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname, f) Belediyeden almış olduğu belgeler ekindeki; kabul ettiğine dair imzalı ihale şartnamesi. 5- Ayrıntılı şartname mesai saatleri içinde her gün Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 6- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 7- Posta ile gönderilecek teklifler ile 3. maddede belirtilen bilgi ve belgeleri eksik olan teklifler kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur. Tahsin ERDEM           Belediye Başkanı
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı