Haber Detayı
02 Kasım 2013 - Cumartesi 17:00 Bu haber 1311 kez okundu
 
T.C. BANAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2013/133 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
Bölgesel Haberi
T.C.
BANAZ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO   : 2013/133 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. BANAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO   : 2013/133 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI     KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER               : Uşak İli, Banaz İlçesi Hasan Köyü MEVKİİ                                 : Çam Boğazı mevkii ADA NO                               : 120 PARSEL NO                          : 25 VASFI                                   : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ                      : 13.958,63 m2. MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AKİF ÜNVAR ,                                               ŞEFİKA ERTEN,                                                AYŞE ÇUHADAR,                                                NACİYE BAŞER,                                                MEHMET ALİ ÜNVAR,                                                LATİFE ÖZEN,                                               SABİHA DAŞÇI   KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI                       : Uşak Üniversitesi Rektörlüğü KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 1- Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük onayı, 2- Piyasa araştırması, Tahmini Kamulaştırma Bedeli Komisyon Raporu, 3- Tapu kaydı, Nüfus kayıtları, Planlar ve Raporlar, 4- Tebliğ evrakları, Anlaşmazlık Tutanağı, 5- Emlak Beyan Değerleri Kamulaştırmayı yapan davacı Uşak Üniversite Rektörlüğü tarafından malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2013/133 Esas sayısında kayıtlı dosya ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca tespit ve tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren (30) gün otuz gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari ve iptal davası yada adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir; açılacak işbu davalarda husumetin Uşak İl Özel İdaresi’ne yöneltileceği ve adresinin Uşak İl Özel İdaresi olduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararının aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Banaz şubesine hak sahipleri adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren (10) on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/08/2013 Hakim 120754  
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı