Haber Detayı
10 Ocak 2013 - Perşembe 09:41 Bu haber 1996 kez okundu
 
T.C. BANAZ/UŞAK İCRA DAİRESİ 2011/473 TLMT. TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Resmi İlan Haberi
T.C.
BANAZ/UŞAK
İCRA DAİRESİ
2011/473 TLMT.
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: 1.TAŞINMAZIN; Tapu Kaydı : Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü Garibin Çeşmesi mevkii 114 Ada 7 Parselde kayıtlı tarla vasfında 4.928,72 m2 1/2 hisseli Taşınmaz Mal Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 2.464,00 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz tarla vasfında İlçe Merkezine 26 km. ana yollara uzak köy merkezine yakın konumda, % 3 eğimli Sulama imkanı bulunan 2. Sınıf tarım arazisidir. Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünün 06/09/2012 tarih ve 9465 sayılı yazıları ile Borçlunun satışa çıkarılan taşınmazdaki hissesi taşınmaz üzerindeki diğer hisse sahibine satılacak olup 3. Şahıslara satılmayacaktır. Taşınmaz 2.464 TL Muhammen Bedelle l. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 14:00-14:10 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 14:00-14:10 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 2. TAŞINMAZ Tapu Kaydı : Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü Köyiçi mevkii 131 Ada 4 Parselde kayıtlı Bahçe vasfında 192,13 m2 1/2 hisseli Taşınmaz Mal Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 480,00 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz Bahçe vasfında İlçe Merkezine 26 km köy merkezinde konumda, % 5 eğimli Sulama imkanı bulunan 2. Sınıf tarım arazisidir. Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 06/09/2012 tarih ve 9465 sayılı yazıları ile Borçlunun satışa çıkarılan taşınmazdaki hissesi taşınmaz üzerindeki diğer hisse sahibine satılacak olup 3. Şahıslara satılmayacaktır. Taşınmaz 480,00 TL Muhammen Bedelle 1. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 14:15-14:25 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 14:15-14:25 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 3.TAŞINMAZ; Tapu Kaydı :Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü Köyiçi mevkii 131 Ada 5 Parselde kayıtlı Ahşap iki katlı ev tek katlı samanlık anbar ve avlusu vasfında 423,53 m2 1/2 hisseli Taşınmaz Mal Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 12.108,82 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz Ahşap iki katlı ev tek katlı samanlık anbar ve avlusu vasfında 423,53 m2 arsa üzerinde 2 katlı ahşap eski bina ve eklentisi samanlık olarak kullanılan 1/2 hisseli bina mevcuttur. Taşınmazlar (arsa ve binalar toplamı 1/2 hisse bedeli) 12.108,82 TL Muhammen Bedelle 1. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 14:30-14:40 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 14:30-14:40 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 4.TAŞINMAZ; Tapu Kaydı : Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü 164 Ada 1 Parselde kayıtlı tarla vasfında 6.378,00 m2 Tam hisseli Taşınmaz Mal Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 9.567,00 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz tarla vasfında ilçe merkezine 26 km ana yollara ve köy merkezine uzak konumda , % 0,2-0,5 eğimli Sulanabilir 2. Sınıf tarım arazisidir , Taşınmaz 9.567,00 TL Muhammen Bedelle 1. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 14:45-14:55 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 14:45-14:55 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 5.TAŞINMAZ; Tapu Kaydı : Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü 165 Ada 13 Parselde kayıtlı tarla vasfında 2.485,00 m2 Tam hisseli Taşınmaz Mal Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 3.727,50 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz tarla vasfında İlçe merkezine 26 km. ana yollara ve köy merkezine uzak konumda , % 0,2-0,5 eğimli Sulanabilir 2. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz 3.727,50 TL Muhammen Bedelle 1. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 15:00-15:10 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 15:00-15:10 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 6.TAŞINMAZ; Tapu Kaydı :Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü Arpalık Mevkii 102 Ada 44 Parselde kayıtlı tarla vasfında 1.927,83 m2 Tam hisseli Taşınmaz Mal Halı hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 2.890,50 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz tarla vasfında İlçe Merkezine 26 km ana yollara ve köy merkezine uzak konumda, % 2 eğimli Sulanabilir 2. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz 2.890,50 TL Muhammen Bedelle 1. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 15:15-15:25 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 15:15-15:25 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 7. TAŞINMAZ; Tapu Kaydı : Uşak İli Banaz İlçesi Küçükler Köyü Kuyuyanı Mevkii 108 Ada 48 Parselde kayıtlı tarla vasfında 10.214,84 m2 Tam hisseli Taşınmaz Mal Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu taşınmaza 10.214,00 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın Kdv oranı % 18 dir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı Taşınmaz tarla vasfında ilçe merkezine 26 km ana yollara ve köy merkezine uzak konumda, % 3 eğimli Sulanabilir 2. Sınıf tarım arazisidir . Taşınmaz 2.890,50 TL Muhammen Bedelle 1. Satış 12.03.2013 tarihinde saat 15:30-15:40 arasında 2. Satış 22.03.2013 tarihinde saat 15:30-15:40 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte HÜKÜMET KONAĞI GİRİŞİ'nde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir, 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- 1. ve 2. Taşınmazlar Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 06/09/2012 tarih ve 9465 sayılı yazıları gereği taşınmazın borçlu dışındaki diğer hisse sahibine satılacak olup 3. Şahıslara satılmayacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla-cakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011 /455 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) 29/12/2012                                                                                                                                                                                                                   ERSİN SİMİTCİ                                                                                                                                                                                                        İCRA MÜDÜR YARDIMCISI                                                                                                                                                                                                                        97365   (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27  
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı