Haber Detayı
15 Ekim 2019 - Salı 10:15 Bu haber 2179 kez okundu
 
Resmi İlan Haberi

UŞAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5271 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre;
Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde Almanca, İngilizce, Fransızca, Flamanca, Kırmanca, Sorani, Zazaca, Peştuca ve Darice, Farsça, Arapça, Rusça, Kazakça, Yunanca, Türkmence, Özbekçe, Lehçe, Azerice, Afkanca, Çeçence, Felamenkçe, Arnavutça, Danimarkaca, Sırpça, Hollandaca, Norveççe, Romence, Danca, sığınmacı (Afganistan ve Suriye uyruklu), Kürtçe ile sağır ve dilsizler için işaret dili alanında Tercüman listesi düzenlenecektir.
 Listeye kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1- Listeye Kabul Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak
c) En az ilkokul mezunu olması
ç) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
II- Başvuru usulü
Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2019 tarihine kadar Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına dilekçeyle başvurulur.
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden ve ayrıca belge asıllarının mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilerek örneklerinin komisyonumuza gönderilmesi,
Başvuru dilekçesine vergi kimlik numarası ile banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
III-) Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
Yapılacak başvuruların incelenmesi sonucunda listeye kabul edilenlere ait kesin olmayan liste 22 Kasım 2019 tarihinde Uşak Adliye divanhanesine asılarak ve elektronik ortamda ilan edilecektir.
Listeye kabul edilenler 09 Aralık 2019 Pazartesi günü Saat 09.00'da yemin etmek üzere Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları, İLAN olunur. 23.09.2019
IV) Yemin Tarihi 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 9.00.
       İsmail DENİZ -Adalet Komisyonu Başkanı104673
Kaynak: Editör:
Etiketler: ,
Yorumlar
Haber Yazılımı